Spóźnienie | Wakacje W Pieninach

Spóźnienie traktowane jest jako rezygnacja z wycieczki, bez zwrotu wpłaty / zaliczki.