Harmonogram | Wakacje W Pieninach

W przypadku niepogody harmonogram wycieczki może ulec zmianie po konsultacji z uczestnikami.