W przypadku wyjazdów zagranicznych wymagany jest dokument potwierdzający tożsamość.