MIESZCZUCH I CHŁOP GALICYJSKI. MIASTECZKO GALICYJSKIE W NOWYM SĄCZU.

Przestrzeń muzealna będąca filią Sądeckiego Parku Etnograficznego. Przenieś się z nami na rynek i uliczki zabudowy dziewiętnastowiecznej Galicji. Po drodze przejazd do Starego Sącza pod Ołtarz Papieski, nawiązujący do góralskiej architektury pasterskiej, zbudowany przed wizytą Jana Pawła II w 1999 roku.